Vlada Crne Gore usvojila je Informaciju o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) čime su obezbijeđena sredstva za početak radova na regulaciji Lima.U Bijelom Polju radiće se uređenje lijeve obale rijeke Lim na potezu od zgrade Vatrogasnog do Ulice Limske.”Na ovaj način rješavamo probleme poplava, čuvamo vodotokove i dobijamo moderna šetališta uz rijeke”, kažu iz Vlade.