Opština Bijelo Polje je iz svog budžeta izdvojila za ovu godinu 250 hiljada eura za Program mjera za razvoj poljoprivrede koji sadrži 16 podsticajnih mjera i 100 hiljada eura za Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja, koji sadrži 12 različitih podsticajnih mjera.Nedavno su otvoreni pozivi za predavanje zahtjeva po osnovu dva opštinska programa podsticajnih mjera, i to za Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu i Program mjera za razvoj poljoprivrede za 2020. godinu. Predstavnici Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj protekle sedmice su obišli više mjesnih centara kako bi prezentovali mjere građanima.