Svete Trojice svečano se obilježavaju na Rumiji iznad Bara, u crkvici koja je posvećena ovom prazniku.Organizovana je litija sa krstom Svetog Jovana Vladimira koja je u molitvenom hodu u ranim jutarnjim časovima stigla do vrha planine.I ove godine u ovom tradicionalnom događaju učešće su uzeli Bjelopoljci Miroslav – Miško Lalević i Miloš Perišić, koji godinama žive u gradu pod Rumijom.