Na ruralnom području Opštine Bijelo Polje ovih dana su postavljene nove table sa natpisima naseljenih mjesta.Radove su po nalogu lokalnog Sekretarijata za stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, izveli radnici DOO “Komunalno – Lim.