Na dvadesetak kilometara od Bijelog Polja nalazi se stari most na Bistrici, građen krajem 17. vijeka od kamena i u obliku polumjeseca.

Ispod njega protiče rijeka Bistrica